แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 มารยาทงามแบบไทย
60% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. การนั่งพับเพียบที่สำรวมต้องวางมือไว้อย่างไร
เฉลย

การนั่งพับเพียบที่สำรวมต้องวางมือโดยมือทั้งสองประสานกัน วางบนหน้าขา