แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 มารยาทงามแบบไทย
70% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. เบญจางคประดิษฐ์มีส่วนใดบ้างที่ไม่จำต้องจรดพื้น
เฉลย

เบญจางคประดิษฐ์ หมายถึง การกราบโดยให้อวัยวะ 5 ส่วนจดลงให้ติดกับพื้น คือเข่าทั้งสอง มือทั้งสอง และหน้าผาก ดังนั้น ส้นเท้า จึงไม่จำต้องจรดพื้น