แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 มารยาทงามแบบไทย
0% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. การไหว้พระสงฆ์มีลักษณะตามข้อใด
เฉลย

การไหว้พระสงฆ์มีลักษณะคือ กรณีที่ไม่สามารถกราบเบญจางคประดิษฐ์ได้ ให้พนมมือโดยปลายนิ้วชี้จรดส่วนบนของหน้าผาก ผู้ชาย ยืนตรงค้อมตัวลงให้ต่ำ พร้อมกับพนมมือขึ้นไหว้ นิ้วทั้งสิบแนบชิดติดกัน ให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้จรดส่วนบนของหน้าผาก ส่วนผู้หญิง ยืนตรงแล้วย่อเข่าให้ต่ำ โดยถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลัง พร้อมกับยกมือขึ้นไหว้ นิ้วทั้งสิบแนบชิดติดกัน ให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้จรดส่วนบนของของหน้าผาก