แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 มารยาทงามแบบไทย
0% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. หากเดินสวนกับผู้ใหญ่ควรปฏิบัติอย่างไร
เฉลย

หากเดินสวนกับผู้ใหญ่ควรค้อมตัวเมื่อผู้ใหญ่เดินผ่านมาใกล้ และหากเป็นทางแคบควรหยุดรอให้ผู้ใหญ่เดินนำไปก่อน