แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนิกชนตัวอย่าง
30% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. อาจารย์เสถียร โพธินันทะ ได้รับการยกย่องว่าอย่างไร
เฉลย

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ ได้รับการยกย่องว่า นักปราชญ์แห่งวงการพระพุทธศาสนา