แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประเพณีทั่วไทย
55% Complete
9 of 11
ข้อที่ 9. ประเพณีสารทเดือนสิบเป็นประเพณีภาคใด และได้รับอิทธิพลจากศาสนาใด
เฉลย

ประเพณีสารทเดือนสิบเป็นประเพณีภาคใต้ และได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์