แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประเพณีทั่วไทย
45% Complete
8 of 11
ข้อที่ 8. ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจัดขึ้นจังหวัดใด
เฉลย

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจัดขึ้นจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดขึ้นในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10