แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประเพณีทั่วไทย
45% Complete
7 of 11
ข้อที่ 7. ประเพณีลอยกระทงเดิมมีชื่อว่าอะไร
เฉลย

ประเพณีลอยกระทง เดิมมีชื่อว่าพิธีจองเปรียญ ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี หรืออยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ต่อมานางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ สนมเอกของพระร่วง ได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลง เป็นรูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคม เชื่อกันว่าการลอยกระทง หรือลอยโคมในสมัยนางนพมาศนั้น กระทำเพื่อเป็นการสักการะ รอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำนัมมหานที