แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประเพณีทั่วไทย
27% Complete
6 of 11
ข้อที่ 6. ประเพณีบุญบั้งไฟมีวัตถุประสงค์คล้ายกับประเพณีอะไร
เฉลย

ประเพณีบุญบั้งไฟมีวัตถุประสงค์คล้ายกับประเพณีแห่นางแมว ประเพณีบุญบั้งไฟ นิยมทำกันในเดือนหก ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน และมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล เช่นเดียวกับประเพณีแห่นางแมวคือเป็นวิธีขอฝนโดยมีความเชื่อว่าถ้าประกอบพิธีแล้วจะช่วยให้ฝนตก