แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประเพณีทั่วไทย
55% Complete
5 of 11
ข้อที่ 5. เหตุใดจึงเกิดประเพณีวิ่งควาย
เฉลย

เหตุเพราะควายของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้ได้ล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุ พระธุดงค์รูปหนึ่งเดินทางผ่านมาได้แนะนำให้ชาวบ้านจัดพิธีบูชาเทพเจ้าประจำเมืองช่วยให้ควายหายป่วย เมื่อควายหายป่วย ชาวบ้านจึงนำความมาวิ่งแก้บนและประลองท้าฝีมือกัน เพื่อเป็นการทำขวัญควายและให้ควายได้พักผ่อนหลังจากตรากตรำงานในท้องนามายาวนาน และยังเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อควายที่เป็นสัตว์มีบุญคุณต่อชาวนาและคนไทยอีกทั้งยังเพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสพักผ่อน มาพบปะสังสรรค์กันในงานวิ่งควาย