แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประเพณีทั่วไทย
55% Complete
4 of 11
ข้อที่ 4. ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีประจำจังหวัดใด และตรงกับวันที่เท่าไร
เฉลย

ประเพณีวิ่งความเป็นประเพณีประจำจังหวัดชลบุรี และตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11