แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประเพณีทั่วไทย
55% Complete
3 of 11
ข้อที่ 3. ข้อใดกล่าวถึงวันสงกรานต์ไม่ถูกต้อง
เฉลย

ประเพณีวันสงกรานต์ คือ เทศกาลสงกรานต์ เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกว่าการใช้ชีวิตปีเก่าได้ผ่านพ้นไป เผชิญชีวิตปีใหม่ด้วยความไม่ประมาท ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปีและเป็นวันหยุดราชการ วันมหาสงกรานต์คือวันที่ 13 เมษายน วันที่ 14 เมษายนเป็นวันเนา วันที่ 15 เมษายนเป็นวันเถลิงศก ดังนั้นข้อ ข. จึงไม่ถูกต้อง