แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ระบบสินเชื่อและสถาบันการเงิน ชุดที่ 2
55% Complete
4 of 11
ข้อที่ 4. ข้อใดคือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
เฉลย

บริษัทประกันชีวิตและประกันภัย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และโรงรับจำนำ เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารทั้งสิน