ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 19
100% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า "เกเร"