ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 19
50% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. ข้อใดมีความหมายว่า "โกหก"