แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หน้าที่ชาวพุทธ ชุดที่ 2
50% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ในพีธีกรรมมงคล ภายหลังจากที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จ เจ้าภาพควรดำเนินการต่อไปอย่างไร
เฉลย

ในพีธีกรรมมงคล ภายหลังจากที่พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จ เจ้าภาพควรดำเนินการถวายเครื่องไทยธรรม