แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หน้าที่ชาวพุทธ ชุดที่ 2
90% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. หากเราเห็นคนกำลังทำลายศาสนสถานเราควรทำอย่างไรดีที่สุด
เฉลย

หากเราเห็นคนกำลังทำลายศาสนสถานเราควรแจ้งให้เจ้าหนี้ที่ที่รับผิดชอบทราบจะดีที่สุด