แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาดก
70% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. จูฬันเตวาสิกมีคุณธรรมในเรื่องใดต่อไปนี้
เฉลย

เนื่องจากจูฬันเตวาสิกมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ เช่น การเลี้ยงน้ำหวานแก่เด็กๆ ที่ช่วยงาน รวมทั้งคนเฝ้าอุทยานด้วย เป็นต้น และมีความกตัญญูโดยเมื่อมีเงินทุนเพิ่มขึ้นจึงระลึกถึงพระคุณของจูฬเศรษฐีซึ่งเป็นผู้มอบแนวคิดทางการค้าครั้งนี้โดยมอบเงินจำนวนหนึ่งแสนกหาปณะแก่ท่านเศรษฐี