แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พุทธสาวก พุทธสาวิกาและชาดก
70% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. การที่จูฬันเตวาสิกมีเงินทุนไม่พอจะซื้อดอกไม้จึงซื้อน้ำตาลกรวดมาละลายน้ำนำไปให้คนเก็บดอกไม้ดื่มจนได้รับดอกไม้ตอบแทน และนำดอกไม้นั้นไปขาย แสดงถึงคุณธรรมข้อใด
เฉลย

การที่จูฬันเตวาสิกมีเงินทุนไม่พอจะซื้อดอกไม้จึงซื้อน้ำตาลกรวดมาละลายน้ำนำไปให้คนเก็บดอกไม้ดื่มจนได้รับดอกไม้ตอบแทน และนำดอกไม้นั้นไปขาย แสดงถึงคุณธรรมวิมังสา