แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภาษีในชีวิตประจำวัน
60% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีอัตราภาษีแบบใด
เฉลย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีอัตราภาษีแบบก้าวหน้า อัตราภาษีก้าวหน้า คือ การจัดเก็บภาษีที่อัตราภาษีสูงขึ้นเมื่อฐานภาษีสูงขึ้น