แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ไตรสิกขา
80% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. ผู้ใดเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมทางวาจาที่เรียบร้อย
เฉลย

ผู้ที่มีพฤติกรรมทางวาจาที่เรียบร้อย หมายถึง ไม่พูดเท็จ ไม่พูดจายุยงให้เขาแตกกัน ไม่พูดคำหยาบ พูดแต่คำสุภาพ ไม่พูดจาเพ้อเจ้อไร้สาระ พูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ เป็นต้น