แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิอากาศกับการดำเนินชีวิต
73% Complete
5 of 11
ข้อที่ 5. สาเหตุสำคัญข้อใดที่น่าจะทำให้เรือนไทยในภาคเหนือสมัยก่อนมีการสร้างเรือนชานออกมาจากตัวบ้าน
เฉลย

เหตุที่ทำให้เรือนไทยในภาคเหนือสมัยก่อนมีการสร้างเรือนชานออกมาจากตัวบ้านก็เพื่อใช้เป็นบริเวณที่ใช้รับลมและอากาศทำให้อากาศถ่ายเท