แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิอากาศกับการดำเนินชีวิต
73% Complete
4 of 11
ข้อที่ 4. หากสมศักดิ์ต้องการสร้างบ้านในบริเวณที่เกิดน้ำท่วมบ่อย เขาควรสร้างบ้านเรือนแบบใด
เฉลย

หากสมศักดิ์ต้องการสร้างบ้านในบริเวณที่เกิดน้ำท่วมบ่อย เขาควรสร้างสร้างบ้านไม้ใต้ถุนสูง