แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิอากาศกับการดำเนินชีวิต
73% Complete
3 of 11
ข้อที่ 3. ความเชื่อของคนไทยในเรื่องใดที่นำเรื่องสภาพภูมิอากาศเข้ามาเกี่ยวข้อง
เฉลย

ถูกต้องทั้งข้อ 2. และ 3.การเปลี่ยนเครื่องทรงของพระแก้วมรกตตามฤดูกาล, การทำพิธีแห่นางแมวเพื่อขอฝนความเชื่อของคนไทยที่นำเรื่องสภาพภูมิอากาศเข้ามาเกี่ยวข้อง