แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิอากาศกับการดำเนินชีวิต
73% Complete
2 of 11
ข้อที่ 2. การดำรงชีวิตอยู่ในบริเวณขั้วโลกควรจะแต่งกายแบบใด
เฉลย

การดำรงชีวิตอยู่ในบริเวณขั้วโลกควรจะแต่งกายโดยสวมเสื้อผ้ากันหนาวทำด้วยหนังสัตว์เพื่อบรรเทาความหนาว