ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำศัพท์น่ารู้
90% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. “ทางทิศใต้ของประเทศไทย มี ____________ติดกับประเทศมาเลเซีย” จงเติมคำในช่องว่าง
เฉลย

อาณาเขต แปลว่า เขตแดน