ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำศัพท์น่ารู้
90% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. “ใครๆก็พูดเสมอว่าคุณแม่มีเสน่ห์ปลายจวัก” คำว่า "เสน่ห์ปลายจวัก" มีความหมายว่าอย่างไร
เฉลย

เสน่ห์ปลายจวัก มีความหมายว่า มีฝีมือการทำอาหารอร่อย