ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำศัพท์น่ารู้
90% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. ป่าที่รกชัฏ คือ ป่าที่มีลักษณะอย่างไร
เฉลย

ป่าที่รกชัฏ คือ ป่าที่รกทึบ