ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำศัพท์น่ารู้
90% Complete
4 of 20
ข้อที่ 4. “เดียรัจฉาน” มีความหมายว่าอย่างไร
เฉลย

เดียรัจฉาน มีความหมายว่า สัตว์ต่างๆ ยกเว้นมนุษย์