ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำศัพท์น่ารู้
35% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. “จัตุบาท” หมายถึงสัตว์ที่มีกี่เท้า
เฉลย

4 เท้า จัตุ หรือ จตุ มีความหมายว่า สี่ บาท หรือ บาทา แปลว่า เท้า จัตุบาท จึงมีความหมายว่า สัตว์ 4 เท้า