ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำศัพท์น่ารู้
95% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. ข้อใดมีความหมายว่า อารมณ์โกรธ
เฉลย

พิโรธ และ กริ้ว มีความหมายว่า โกรธ