ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำศัพท์น่ารู้
95% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. “นัยนา” หมายถึงอวัยวะที่อยู่บริเวณใดในร่างกาย
เฉลย

พระพักตร์ แปลว่า ใบหน้า ส่วน นัยนา แปลว่า ดวงตาดวงตาจึงอยู่บริเวณใบหน้า