ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำศัพท์น่ารู้
90% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เรียกว่าอะไร
เฉลย

โซลาร์เซลล์ คือ แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า