ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำศัพท์น่ารู้
95% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. “กอปร” อ่านว่าอย่างไร