ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำศัพท์น่ารู้
95% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. คำในข้อใดมีความหมายว่า นก
เฉลย

เพราะ ปักษา วิหก และสกุณา มีความหมายว่า นก