ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำศัพท์น่ารู้
90% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. “ต้นข้าวที่ถูกตัดไปแล้วจะเหลือเป็นโคนของต้นข้าว” โคนของต้นข้าวที่เหลือเรียกว่าอะไร
เฉลย

ตอซัง คือ โคนของต้านข้าวที่ลำต้นนั้นถูกตัดออกไป