แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนเรียงความ
70% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. หากต้องการเขียนเรียงความเรื่อง “แมวน้อยของฉัน” ในส่วนของเนื้อหาควรมีเรื่องใดบ้าง
เฉลย

เพราะ ในส่วนของเนื้อหา ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ชื่อแมว ลักษณะของแมว และประวัติของแมว เพราะจัดอยู่ในส่วนของเนื้อเรื่อง