แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนเรียงความ
30% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ข้อใดผิดเกี่ยวกับการเขียนเรียงความ
เฉลย

เพราะ ผู้เขียนสามารถสอดแทรกความคิดและประสบการณ์ของตน ลงในเรียงความได้