แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนเรียงความ
70% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. ข้อใดเป็นหลักในการเขียนเรียงความ
เฉลย

เพราะการเขียนเรียงความต้องเขียนด้วยลายมือเป็นระเบียบ เขียนคำถูกต้อง เรียบเรียงประโยคให้ได้ใจความอ่านเข้าใจง่าย