แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนเรียงความ
70% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. ส่วนใดเป็นส่วนที่ต้องเขียนประเด็นสำคัญของเรื่องทั้งหมด
เฉลย

เพราะ สรุปเป็นส่วนสุดท้ายของเรียงความ ที่ต้องเขียนประเด็นสำคัญของเรื่องทั้งหมด