แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนเรียงความ
20% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. ส่วนใดเป็นส่วนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับชื่อเรื่อง
เฉลย

เพราะเนื้อเรื่องเป็นส่วนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับชื่อเรื่องและคำนำ