แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนเรียงความ
70% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. ส่วนใดควรใช้ถ้อยคำไม่สั้นหรือยาวมากและน่าสนใจ
เฉลย

เพราะ ชื่อเรื่องควรใช้ถ้อยคำที่ไม่สั้นหรือยาวไป อานแล้วน่าสนใจ