แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การเขียนเรียงความ
70% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. ส่วนที่เริ่มต้นเรื่อง ควรใช้ถ้อยคำจูงใจผู้อื่นคือส่วนใดของเรียงความ
เฉลย

เพราะ คำนำเป็นส่วนต้นเรื่อง ควรใช้ถ้อยคำที่จูงใจผู้อ่าน ให้เกิดความสนใจอยากติดตามจนจบเรื่อง