แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
100% Complete
3 of 6
ข้อที่ 3. ควรพูดวิจารณ์ทางด้านใด
เฉลย

การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ ควรพูดในทางด้านที่สร้างสรรค์และให้ประโยชน์