แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
100% Complete
2 of 6
ข้อที่ 2. ควรใช้น้ำเสียงอย่างไรในการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
เฉลย

เสียงธรรมดาที่สุภาพ เพื่อเป็นการแสดงมารยาทที่ดี และ ให้เกียรติผู้อื่น