แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
100% Complete
1 of 6
ข้อที่ 1. มารยาทในข้อใดสำคัญเกี่ยวกับการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์
เฉลย

เพราะ การเป็นผู้แสดงความคิดเห็นที่ดีควรจะมีทั้งมารยาทการดู ฟัง และพูด