แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำที่มีตัวการันต์
88% Complete
8 of 16
ข้อที่ 8. สัปดา____หนึ่งมี 7 วัน คือ ตั้งแต่วันจัน____ถึงวันอาทิต____ จงเติมตัวการันต์ให้ถูกต้องตามลำดับ
เฉลย

สัปดาห์, จันทร์, อาทิตย์