แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
46% Complete
11 of 13
ข้อที่ 11. คำที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้เป็นคำชนิดใด
เฉลย

เพราะทั้งสามคำ อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน และความหมายต่างกัน