แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
46% Complete
12 of 13
ข้อที่ 12. จากโจทย์ มีทั้งหมดกี่คำที่เป็นคำพ้องเสียงกัน
เฉลย

3 คำ ได้แก่ สรรค์ สรร และ สัน