แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
77% Complete
10 of 13
ข้อที่ 10. คำที่ขีดเส้นใต้ เป็นคำชนิดใด
เฉลย

เพราะเขียนเหมือนกัน แต่อ่านออกเสียง และมีความหมายต่างกัน